Iniciativa pro technologickou suverenitu České republiky.

Podpořte domácí vývoj. Výrobu českých výrobků, strojů a zařízení.

 

Deklarace:

Chceme, aby naše země budovala více vlastního technologického know-how, více vlastního vývoje, více vlastních výrobků. Vedle vlastní energie a vlastních potravin je to třetí základní pilíř dlouhodobého strategického zabezpečení národa.

Na základě uvědomění si uvedené skutečnosti vznikla iniciativa pro technologickou suverenitu České republiky (IPTS ČR).

Podpora iniciativy je pouze deklarací základního hodnotového žebříčku podporovatele. Neklademe si za cíl politickou ani jinou agitaci.

Důvody vzniku iniciativy:

Masové investice a dotace do podpory výrobních technologií odčerpávají kapacity a potenciál českých firem, který by byl přirozeně investován do vývoje vlastního know-how podniku. To může do budoucna způsobit ještě větší příklon české ekonomiky a podniků do režimu montoven a dodavatelů technologie (i když moderní). Takové směřování vnímáme z dlouhodobé perspektivy jako strategicky nebezpečné. Tato iniciativa má za cíl vytvořit dostatečně silnou skupinu osobností, kteří mají zájem se v rámci svých možností podílet na pozitivních aktivitách, která budou motivovat a inspirovat Čechy a české podniky k vývoji vlastních výrobků. Společně budeme schopni záměr lépe definovat, vlastním konáním potvrzovat, ale také případně dále předkládat vládním představitelům vhodné návrhy a opatření. Na vládní úrovni je dnes mnoho pokusů o nastavení pravidel pro transfer aplikovaného výzkumu do malých a středních firem, dlouhodobě se tímto způsobem však nedaří české firmy inspirovat k trvalému a udržitelnému budování vlastního know-how a ty pak mají tendence se uchylovat do (krátkodobě ekonomicky výhodnějšího) režimu dodavatelský řetězec.

Připomínáme důležitá pravidla, která vycházejí z každodenní zkušenosti v průmyslu:

  • I ta nejlépe nastavená výrobní technologie se nemůže vyrovnat ceně know-how, které je na ní vyráběné
  • Zefektivňováním vlastní výroby se dostanete nejdále o krůček před konkurenci, zatímco s vlastím know-how určujete pravidla hry

Iniciativa má vlastenecký charakter, je však plně otevřena mezinárodní spolupráci na všechny světové strany. Iniciativa se snaží chránit dlouhodobé národní zájmy, při maximální ochraně současného ekonomického zdraví a prosperity země.

 

Dobrovolná a bezplatná podpora

  • Podporou iniciativy se otevřeně hlásíte k deklaraci, demonstrujete zájem o udržování a rozvoj českého intelektuálního vlastnictví a tím i české technologické suverenity
  • Podpora je bezplatná, dobrovolná a nevyplývají z ní žádné povinnosti
  • Podpora iniciativy je určena pro jednotlivce, kteří svůj názor deklarují za svou osobu, bez vazby na firmu, či organizaci (i když jsou její součástí)
  • Pokud podporovatel nerozhodne jinak, bude jeho podpora uveřejněna i s vlastní citací na webu iniciativy

 

Iniciativu podporují

Pavel Sobotka

Pavel Sobotka

majitel firmy roku 2017

Podnikatel roku 2012

Spolumajitel úspěšné brněnské firmy Frentech Aerospace, která vyrábí díly a mechanismy například pro AIRBUS, ESA i pro komerční vesmírné projekty. Celý život se snaží, aby know-how jeho firmy, nemělo v širokém okolí srovnatelnou konkurenci.

Názor na národní suverenitu

„Je to správný směr i když v dnešní době je to již bohužel jako snažit se vlastním tělem obrátit tok Dunaje. Být technologicky suveréní zemí, spočívá v obnovení ztracených trhů a hlavně výchově podnikatelů Baťova typu na podnikatelských univerzitách. Velvyslanci v zahraničí musí hledat ztracené trhy a našim firmám dělat propagaci. Proto platím daně. Proč za to znovu platit agenturám typu CzechTrade…“

Doc. Stanislav Němeček, PhD.

Doc. Stanislav Němeček, PhD.

podnikatel a vědec

Zakladatel a majitel firmy Raptech

„Hledali jsme novou technologii využívanou ve strojařině a narazili jsme na výkonové lasery. V České republice se povrchovým kalením materiálů laserovým paprskem, které prodlužuje životnost jejich povrchu, do té doby nikdo nezabýval, a tak jsme se do toho pustili my. Trvalo nám sice asi dva roky, než jsme dokázali přesvědčit zákazníky, že jim ta technologie opravdu může pomoci. Pak se to ale zlomilo a my nevěděli, co dřív.“

Názor na národní suverenitu

„Miluji bádání na jehož cíli je aplikace, proto jsem do České republiky přivedl technologii laserového kalení a navařování. Každá nová technologie, která bude naše, nám pomůže být silnější“

Matej Daniel

Matej Daniel

profesor na univerzitě

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics
Faculty of Mechanical Engineering
Czech Technical University in Prague

Názor na národní suverenitu

„…“

MUDr. Lumír Žila

MUDr. Lumír Žila

zakladatel CAVD

Pan Lumír Žila se rozhodl podpořit český aplikovaný výzkum tak, že vybudoval Centrum aplikovaného výzkumu a to ne jen tak někde. Zvolil lokalitu bývalé vojenské základy v brdských lesích u Dobříše. V roce 2011 vybudoval soběstačný kampus budov s vlastní elektrárnou a teplárnou. Vědci a inovátoři mohou díky panu Žilovi sdílet inspirativní prostředí, pracovat ekologicky, soběstačně, udržitelně a k tomu všemu na sebe ještě nechat naplno působit kouzlo panenské přírody.

Názor na národní suverenitu

„…“

Jiří Těhník

Jiří Těhník

zakladatel iniciativy

Vystudoval obor kybernetika, robotika a umělá inteligence na ČVUT. Půl roku z toho v USA. Hned po škole pracoval rok v zahraničí na Kyperském projektu měření nečistot v místním ovzduší. Po návratu do ČR dva roky spolupracoval s ruskou technologickou společností Ostrov při její akvizici na trhy západní Evropy. Poslední 4 roky pracuje v české společnosti Technodat na pozici Business developer a pomáhá tak českým firmám s nasazováním špičkových softwarových nástrojů pro vývoj a výrobu vlastních výrobků.

Podařila se mi neuvěřitelná věc. Denně se v práci mohu potkávat s významnými lidmi, kteří něco dokázali, nestačí jim to a chtějí vím. Poslouchám jejich příběhy a přání. Slyším, že jsme ztratili národní technologickou suverenitu a že již nejsme ve světě tak rozeznatelní jako dříve. Když ale vidím, co tu máme za lidi, jsme plný optimizmu, že to není stav konečný a že to společně napravíme.“

Názor na národní suverenitu

„Omrzelo mne poslouchat hospodské stížnosti o tom, že jsme vše rozprodali, rozdali a nebo nám bylo ukradeno a že politici s tím nic nedělají. Jsem přesvědčen, že máme vždy alespoň poloviční schopnost s tím něco udělat i my. Politici se snaží, ale sami to nezvládnou. Často ani třeba přesně nevědí co mají dělat. Musíme je podpořit také odspodu. Dávat jim pozitivní náměty a inspirovat je k vlastenectví, kdyby snad náhodou měli tendenci se přiklánět jen ke korýtku.“

„Pravdou je, že když bych měl nyní naší zemi předat symbolicky svému šestiletému synovi, nebude z pohledu technologické soběstačnosti zdaleka v takové kondici jako, když mi ji můj otec předávali před 30ti lety. Na tom musíme zamakat, než si to naše děti uvědomí a dají mám to sežrat.“

Připojit se k iniciativě

1 + 4 =