Členy neziskového spolku „Centrum aditivní výroby kovů z.s.“ (dále jen spolku) spojuje společný obecný zájem na:

 • ochraně životního prostředí
 • ochraně národních zájmů

Společný zájem je naplňován prostřednictvím:

 • zdokonalování výrobků a především jejich kovových dílů
 • zdokonalování technologie aditivní výroby
 • organizací osvětových událostí

Konkrétním dlouhodobým cílem spolku je:

 • spotřebovávat na našem území při výrobě srovnatelných kovových dílů méně materiálu
 • spotřebovávat při výrobě kovových dílů méně energie
 • generovat při výrobě kovových dílů méně odpadu
 • vyrábět díly s delší životností
 • vyrábět/navrhovat díky aditivní technologii kovové díly s vhodnými vlastnostmi pro široké spektrum aplikací (topologie, makrostruktura, mikrostruktura, tuhost, pružnost, pevnost, hmotnost)
 • vytvořit zázemí pro rozvoj českých firem, které budou světu přinášet vlastní know-how a technologii

Členové podporují chod spolku:

 • placením členského příspěvku 25.000,-Kč/rok
 • spoluprací na projektech obecného zájmu
 • spoluprací na osvětové činnosti

Členové neziskového spolku získají:

 • finanční odměna při pomoci s chodem spolku
 • růst společenské prestiže možností prospět celku na úkor individuálního ekonomického prospěchu
 • spolupráce na atraktivních projektech obecného zájmu a prezentace značky v souvislosti s nimi
 • kontakty na zajímavé lidi z průmyslu i veřejného života

Veškeré finance spolku jsou spravovány přes dva transparentní účty spolku. Jeden účet pro hlavní spolkovou činnost, založenou na příspěvcích členů a darech. Druhý účet pro vedlejší hospodářskou činnost. Vedlejší hospodářská činnost spolku je určena pro chod spolku a její výše nesmí podle zákona přesáhnout míru obratu hlavní činnosti spolku.

Spolek je založen a v současné době řízen zakládajícími členy.

Ing. Jiří Těhník, předseda

Ing.Petr Zikmund, PhD.

Ing. Martin Drašnar